Products

 
Products banner

Dostawca kompletnych rozwiązań


STACJA CZOŁOWA

headend-RGB

SIEĆ DOSTĘPOWA

Access

ROZWIĄZANIA ABONENCKIE

connected

  Aparatura montowana w szafach telekomunikacyjnych zapewniająca operatorom sieci zintegrowane i zgodne z normami rozwiązania.   Nasza oferta obejmuje wszystkie aspekty dostępu bezprzewodowego i infrastruktury sieciowej — od nodów zbiorczych po kable budynkowe.   Od łącza abonenckiego poprzez sieć dostępową aż po dystrybucję usług we własnej infrastrukturze.  

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.