Products

 
Products banner

Dostawca kompletnych rozwiązań


STACJA CZOŁOWA

headend-RGB

SIEĆ DOSTĘPOWA

Access

ROZWIĄZANIA ABONENCKIE

connected

  Aparatura montowana w szafach telekomunikacyjnych zapewniająca operatorom sieci zintegrowane i zgodne z normami rozwiązania.   Nasza oferta obejmuje wszystkie aspekty dostępu bezprzewodowego i infrastruktury sieciowej — od nodów zbiorczych po kable budynkowe.   Od łącza abonenckiego poprzez sieć dostępową aż po dystrybucję usług we własnej infrastrukturze.