• Home
  • Introducing the NCI-521 solution from Technetix (4)

Przedstawiamy rozwiązanie NCI-521 firmy Technetix

Aby sprostać rosnącemu popytowi na aplikacje o rozbudowanych możliwościach, wielu operatorów rozważa stopniowe przejście na CCAP, zastępując z czasem istniejące rozwiązania CMTS oraz QAM. Jeśli planujesz takie podejście, czy masz świadomość związanych z tym wyzwań?

Standard CCAP oferuje połączone funkcjonalności CMTS oraz QAM w jednym rozwiązaniu sprzętowym. Gdy wszystkie sygnały są dostarczane przez platformę CCAP, nie ma potrzeby stosowania systemu łączącego. Jeśli jednak odbywa się stopniowa migracja, systemy łączenia stacji czołowych muszą współpracować z nową platformą CCAP. Prawdopodobne jest również to, że w miarę jak nody stają się coraz mniejsze, niezbędne będzie zainwestowanie w nowy sprzęt łączący i podający sygnał. Jesteśmy przekonani, że istniejące systemy łączenia stacji czołowych skonstruowane z zastosowaniem rozgałęźników i sprzęgaczy kierunkowych nie spełnią wymogów CCAP w zakresie izolacji.

Specyfikacja CCAP w zakresie zakłóceń wysokiej częstotliwości w kanale dosyłowym wymaga, by separowanie portów wynosiło 70 dB w zakresie od 50 MHz do 550 MHz oraz 65 dB w zakresie od 550 MHz do 1002 MHz. Urządzenia łączące muszą mieć poziomy izolacji zgodne z EQAM dla CCAP. Standardowe rozgałęźniki i sprzęgacze kierunkowe nie zapewniają takiego poziomu izolacji. Problemem izolacji należy również zająć się bez pogarszania poboru mocy, rozpraszania ciepła i miejsca zajmowanego przez stacje czołowe w szafach telekomunikacyjnych.

Firma Technetix opracowała rozwiązanie NCI-521 typu narrow cast, spełniające wymaganie CCAP w zakresie izolacji na poziomie ≥70 dB. Rozwiązanie NCI-521 zostało ponadto zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej elastyczności przy minimalnej ilości miejsca zajmowanego w szafie aparaturowej w połączeniu z niskim poborem mocy i wysoką wartością izolacji.


Pobierz białą księgę NCI, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj więcej o systemie NCI.