Sprzęt testowy

Dostęp do najnowszych urządzeń

Firma Technetix jest znana w branży zarówno z dogłębności, jak i zakresu prowadzonych testów mających na celu zapewnienie produktów najwyższej jakości. Ponieważ nie każda firma jest w stanie inwestować w tak rozbudowany zakres najnowocześniejszej aparatury do badań, oferujemy klientom pełny zestaw sprzętu do testów.

 

 • TestFacilities01
 • TestFacilities02
 • TestFacilities03
 • Network analysis
 • Screening effectiveness
 • TestFacilities08
 • TestFacilities09
 • GTEM Cell
 • Testowanie zasilaczy
 • Impedancja rury przesyłowej CoMeT
 • Konfigurowanie testu QAM
 • Analiza sieci
 • Efektywność ekranowania
 • Zabezpieczenie przeciwnapięciowe
 • Temperatura w połączeniu z wilgocią
 • Ogniwo GTEM


Nasze możliwości testowe obejmują:

  • Przesyłanie sygnałów RF oraz parametry odbiciowe przy użyciu wektorowych analizatorów sieci (tłumienie i izolowanie, straty odbiciowe i opóźnienie grupowe do 3 GHz)
  • Zabezpieczenie przeciwnapięciowe do 6,6 kV przy fali połączonej i pierścieniowej
  • Wytrzymałość izolacji galwanicznej oraz badania napięcia upływu
  • Modulacja zniekształceń
  • Badania zniekształceń intermodulacyjnych (dwusygnałowe trzeciego rzędu)
  • Efektywność ekranowania z zaciskiem pochłaniającym do 3 GHz
  • Badanie promieniowania dochodzącego i emitowanego bliskiego i dalekiego zasięgu
  • System testu promieniowania ogniwa GTEM
  • Badanie złącz, np. jakości gwintów, wymiarów oraz sił wkładania/trzymania/ciągnięcia
  • Właściwości w zakresie temperatury i wilgotności
  • Badania rozpyloną solą
  • Przesyłanie sygnałów RF oraz parametry odbiciowe przy użyciu wektorowych analizatorów sieci (tłumienie i izolowanie, straty odbiciowe i opóźnienie grupowe do 3 GHz)
  • Promień zginania, wytrzymałość na ciągnięcie
  • Impedancja przejścia oraz tłumienie ekranowania do 3 GHz
  • Badania kompatybilności elektromagnetycznej z zastosowaniem sprzężonej tuby pomiarowej (CoMeT)
  • Przesyłanie sygnałów RF oraz parametry odbiciowe przy użyciu wektorowych analizatorów sieci (tłumienie i izolowanie, straty odbiciowe i opóźnienie grupowe do 3 GHz)
  • Wielkości zakłóceń do 3 GHz
  • Zabezpieczenie przeciwnapięciowe do 6,6 kV przy fali połączonej i pierścieniowej
  • Intermodulacja wielosygnałowa, CSO/CTB, MER/BER z zastosowaniem kanałów NTSC, CENELEC i QAM
  • Badanie złącz, np. jakości gwintów, wymiarów oraz sił wkładania/trzymania/ciągnięcia
  • Pobór mocy, współczynnik mocy, zakresy napięć i częstotliwości
  • Kompatybilność elektromagnetyczna (zgodność wstępna, promieniowanie, zacisk pochłaniający, tuba typu Comet, komórka GTEM)
  • Emisja i odporność
  • Wyładowania elektrostatyczne, przepięcia i EFT
  • Wahania, spadki i zaniki napięcia, pole magnetyczne
  • Właściwości w zakresie drgań, temperatury i wilgotności
  • Badania rozpyloną solą
  • Charakterystyki wyjściowe, np. obciążenie, tętnienia i zakłócenia
  • Pobór mocy, współczynnik mocy, zakresy napięć i częstotliwości
  • (Wstępna) kompatybilność elektromagnetyczna
  • Emisja i odporność
  • Wyładowania elektrostatyczne, przepięcia i EFT
  • Wahania, spadki i zaniki napięcia, pole magnetyczne
  • Właściwości w zakresie temperatury i wilgotności

 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasz sprzęt do testów może pomóc w prowadzonej działalności, skontaktuj się z nami.